Quá trình hình thành và phát triển   11/12/2015 2:29:37 PM

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Địa chỉ: Nhà Thư viện, Trường Đại học Thương mại

Điện thoại: (04) 3764 3219, máy lẻ: 2103

Website: tttv.vcu.edu.vn


Tổng số cán bộ, viên chức: 15 người

Trong đó:
- Thạc sỹ: 3

- Đại học: 12

Giám đốc trung tâm: Ths. Phạm Thị Tâm

    Phó giám đốc trung tâm: CN. Đoàn Ngọc Vân
 

Thư viện được thành lập năm 1965 cùng lúc Trường được giao nhiệm vụ đào tạo bậc Đại học. Thư viện là một tổ công tác gồm hai bộ phận: Thư viện và Tư liệu giáo trình do phòng Giáo vụ trực tiếp chỉ đạo và quản lý.

 Năm 1971 Thư viện phối hợp với bộ phận đánh máy, in tài liệu thành lập một đơn vị mới gọi là phòng Thư ấn trực thuộc Ban Giám hiệu.

Năm 1974 Thư viện được tách ra trở thành một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường.

Năm 2001, Nhà trường quyết định cải tạo lại khu nhà Thư viện với khoảng kinh phí gần 3 tỉ đồng, nâng cấp toàn bộ khu nhà với tổng diện tích 2.600m2 được bố trí sắp xểp và thiết kế thêm nhiều phòng chức năng phù hợp với một thư viện hiện đại chuyên dụng.

Năm 2002, Thư viện được đầu tư nâng cấp xây dựng thành một thư viện điện tử với nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ tiên tiến. Đây là bước đột phá cơ bản trong quá trình hình thành và phát triển của Thư viện Trường từ thư viện truyền thống lên thư viện hiện đại đúng với vị trí của một giảng đường thứ hai trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học của nhà trường.

 Ngày 29/9/2005  Thư viện được đổi tên thành Trung tâm Thông tin Thư viện theo QĐ số 756/TM-TCHC của Hiệu trưởng.

Năm 2012; Trung tâm trang bị hệ thống máy chủ, các máy tính thế hệ mới và nâng cấp phần mềm Quản trị thư viện tích hợp (ILIB) lên phiên bản mới Ilib 6.0

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, từ một tổ nghiệp vụ chuyên môn trực thuộc với vốn tài liệu ít ỏi, nhân lực mỏng manh, nay Thư viện đã phát triển đi lên thành một Trung tâm Thông tin- thư viện hiện đại với trang thiết  bị tiên tiến, nguồn lực thông tin phong phú, đa dạng, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ của Nhà trường và góp phần tích cực trong việc nâng cao vị thế của Trường Đại học Thương mại.