Cơ cấu tổ chức   11/12/2015 2:24:36 PM

- Ban Giám đốc

- Các Phòng Nghiệp vụ:

+ Phòng Bổ sung-Trao đổi

+ Phòng Biên mục-Xử lý kỹ thuật

+ Phòng Máy chủ và mạng máy tính.

- Các Phòng Phục vụ-Dịch vụ:

+ Phòng Tra cứu

+ Phòng mượn tài liệu tham khảo

+ Phòng đọc Sinh viên

+ Phòng đọc Giáo viên-Sau đại học

+ Phòng đọc Ngoại văn

+ Phòng Báo-Tạp chí-Khoá luận tốt nghiệp

+ Phòng Multimedia (truy cập Internet)

+ Phòng bán giáo trình-tài liệu tham khảo

Danh sách cán bộ. viên chức:

TT

Họ và tên

Email

Chức vụ

Học hàm

học vị

1

Phạm Thị Tâm

pttam@vcu.edu.vn

tampt63@gmail.com

Giám đốc, TVVC

Thạc sỹ

2

Đoàn Ngọc Vân

vandn3@gmail.com

Phó Giám đốc, TVVC

Cử nhân

3

Vũ Thị Huệ

vthue@vcu.edu.vn

TVVC

Cử nhân

4

Trần Thị Mỹ

vimyha76@yahoo.com

TVVC

Cử nhân

5

Ng.Thị Phương Lan

phuonglanlib@gmail.com

TVV

Cử nhân

6

Vũ Thị Liên

phuonglienvu@yahoo.com

TVV

Cử nhân

7

Vũ Ngọc Minh

vungocminh.ch@gmail.com

TVV

Thạc sỹ

8

Nguyễn Thị Thu Điệp

diepbuong@yahoo.com

TVV

Thạc sỹ

9

Hoàng Thị Bích Thuỷ

bichthuy161982@yahoo.com

TVV

Cử nhân

10

Lê Thị Huệ

Lehue.info@gmail.com

TVV

Cử nhân

11

Lê Thị Thanh Hảo

Haoanh.8485@gmail.com

TVV

Cử nhân

12

Trần Thị Nga

ngatran14187@gmail.com

TVV

Cử nhân

13

Hoàng Thị Bão

Hoangbao.cdsonla@gmail.com

TVV

Cử nhân

14

Lê Thị Hiệu

lethihieu85@gmail.com

TVV

Cử nhân

15

Dương Phúc Sơn

Phucson2107@gmail.com

TVV

Cử nhân