NỘI QUY   11/12/2015 2:37:25 PM

I ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ:  Cán bộ, giáo viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập công tác tại Trường được cấp Thẻ Thư viện.

II. GIỜ PHỤC VỤ:

1-Trong giờ hành chính:

         - Sáng từ 7h30 – 11h30.

         - Chiều: 13h00 – 16h30 (Chiều thứ 6 hàng tuần chỉ mở cửa đến 15h30)

2- Ngoài giờ hành chính: (Áp dụng cho Phòng đọc Sinh viên):

           - Ca tối từ thứ 2 đến thứ 6: từ 17h30 – 21h30

           - Ca ngày: Sáng + Chiều thứ 7

III. QUY ĐỊNH: 
1-    Xuất trình Thẻ Thư viện khi mượn, đọc tài liệu và khi Cán bộ thư viện yêu cầu.

2-    Phiếu Yêu cầu mượn, đọc tài liệu phải ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu.

3-    Kiểm tra tình trạng tài liệu khi mượn. Giữ gìn tài liệu cẩn thận, không được xé, làm rách, hỏng, viết, vẽ, gạch xoá tài liệu. Làm hỏng hoặc mất tài liệu phải bồi thường theo giá trị tài liệu. 

4-   Không cho mượn thẻ hoặc dùng thẻ của người khác, mất thẻ phải báo ngay cho Thư viện và Phòng Công tác SV. 

5-   Thực hiện nếp sống văn hoá, xưng hô, giao tiếp văn minh, ăn mặc lịch sự. Tuyệt đối giữ im lặng trong Thư viện. Cấm sử dụng điện thoại, nói chuyện. Cấm hút thuốc, ăn quà bánh, vứt giấy, rác, viết vẽ lên tài liệu, bàn ghế...

6-  Chấp hành nội quy - quy định của từng phòng phục vụ:

- Phòng Mượn tài liệu tham khảo: Mỗi sinh viên được mượn 02 tài liệu/1 lần, thời hạn tối đa 10 ngày. Được gia hạn mượn 2 lần, mỗi lần 7 ngày. CB-GV mượn 03 tài liệu/1lần, thời hạn tối đa 30 ngày.

- Phòng Đọc sinh viên: Đọc tại chỗ, mỗi lần mượn 01 cuốn, được mượn tối đa 3 lần/1 buổi.

- Phòng Báo, Tạp chí, Luận văn: Đọc tại chỗ các loại báo, tạp chí, luận văn tốt nghiệp.

- Phòng Đọc ngoại văn: Đối với sinh viên mỗi lần mượn 2 tài liệu, đọc tại chỗ. Đối với CB-GV, học viên cao học: Được mượn về nhà, thời hạn mượn 30 ngày.

- Phòng Đa chức năng (Multimedia room): Truy cập Internet, Cơ sở dữ liệu điện tử. Cấm các hành vi phá hỏng, lấy cắp linh kiện, tự động cài mật mã, xoá các chương trình trong máy hay truy cập các trang web có nội dung không lành mạnh.

- Phòng Đọc Sau đại học: Phục vụ Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

- Phòng Bán giáo trình: Bán giáo trình của trường biên soạn và tài liệu tham khảo. 

7-    Vi phạm nội quy : phạt mượn quá hạn 01 tài liệu 5.000đ/1 ngày, mang ra khỏi phòng đọc: 10.000 đ/1 lần; làm mất: bồi thường từ 3-10 lần giá trị tài liệu. Nếu trả thay thế đúng tên cuốn tài liệu đó sẽ nộp phí xử lý kỹ thuật 10.000đ/1 cuốn. Làm hư hỏng tài liệu sẽ xử lý phạt bằng tiền tùy theo mức độ hư hại của tài liệu.