Các hoạt động chào mừng 55 năm ngày thành lập trường và 50 năm ngày thành lập Thư viện   11/11/2015 7:49:17 AM

Trung tâm đang triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng 55 năm ngày thành lập Trường và 50 năm ngày thành lập Thư viện (Trung tâm Thông tin-Thư viện).

- Tổ chức tuần lễ trưng bày tài liệu, xếp sách nghệ thuật từ 12 đến 20/11/2015 tại Sảnh, tầng 1.

- Biên soạn cuốn Thông tin Thư mục giáo trình xuất bản 55 năm qua của Trường; Thư mục luận án Tiến sỹ, luận văn Thạc sỹ của Trường đào tạo và một số luận án của Giảng viên, CCVC nhà trường. Biên soạn các thư mục chuyên đề.

- Tham gia Hội diễn Văn nghệ; thi đấu thể thao.

Các đội thể thao

Đội văn nghệ với tiết mục "Cô gái mở đường"