Tuần lễ Trưng bày tài liệu Chào mừng 55 năm ngày thành lập Trường đại học Thương mại và 50 năm ngày thành lập và phát triển Trung tâm Thông tin Thư viện.   11/17/2015 11:17:27 AM

Chào mừng 55 năm ngày thành lập Trường đại học Thương mại và 50 năm ngày thành lập và phát triển Trung tâm Thông tin Thư viện; từ ngày 16 đến 21/11/2011 tại Trung tâm đã diễn ra Tuần lễ Trưng bày tài liệu. Tặng sách cho bạn đọc; các nhà sách bán sách giảm giá cho sinh viên. Đặc biệt ngày 18-11; các nhà sách sẽ trình bày “Xếp sách nghệ thuật” . Trân trọng kính mời bạn đọc tới thưởng lãm.

DSC04126.JPG DSC04103.JPG

DSC04104.JPG